Rối hơi nha khoa tâm phúc tay vẫy

Kích thước

  • Rối hơi có kích thước trung bình từ 2m – 2m2 – 2m5 – 2m8 – 3m
  • Kích thước trên 3m giá sẽ cao hơn 1 chút

Chất liệu may rối hơi

  • Rối hơi được may bằng chất liệu vải dù chống thấm nước

Máy thổi rối

  • Có công suất từ 200w – 350w – 500w – 750w