RỐI HƠI CÔ GÁI

  • Chiều cao thành phẩm 2m
  • Máy thổi công suất 200W
  • Chất liệu: vải chuyên dụng, …