RỐI HƠI BÌNH GAS HAVA GAS

  • Công suất máy 200W
  • Cao tầm 2m
  • Sắc cam và đỏ bắt mọi ánh nhìn