MASCOT ĐẦU BẾP MR LEAN

Kích thước người mặc từ 1m6 – 1m7

Chiều cao thành phẩm: 1m8 – 2m

Chất liệu: vải chuyên dụng, mút xốp…

Sản phẩm được đặt may theo yêu cầu

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,